Kính Đa Tròng Là Gì?

Dùng kính đa tròng người đeo chạy xe, di chuyển như một người đeo kính cận. Khi đi siêu thị, hay đi du lịch, lúc mua đồ, các chữ nhỏ trên bao bì chúng ta vẫn nhìn rõ bình thường. Nhìn kính rất ngọn và sang trọng như kính cận, không ai biết bạn đang dùng kính lão, hay dùng kính cận, chỉ biết là bạn đeo kính bảo vệ mắt bình thường.

Khác vớ kính hai tròng, kính đa tròng nhìn xa và gần đều được và rất đẹp, không có vách ngăn trên và ngăn phía dưới. Còn kính hai tròng cũng nhìn xa và nhìn gần được nhưng phân chia có ngăn trên và ngăn dưới, kính hai tròng là phương pháp công nghệ cũ chưa tối ưu. Còn kính đa tròng là công nghệ mới sau này. Tất cả những ai dùng sau đều lựa chọn kính đa tròng. Tạo cho mình tự tin dùng kính an tâm.